Βρίσκεστε: Αρχική Υπηρεσίες Ειδικές άδειες ΤΑΞΙ

Ειδικές άδειες ΤΑΞΙΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  • ΑΦΜ
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΗ
  • ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 21Ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΑΣ