Άρθρα της κατηγορίας: Οχήματα

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
0 σχόλια

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Αρχική Επιμόρφωση και Περιοδική Κατάρτιση Οδηγών Για τους οδηγούς Λεωφορείων και Φορτηγών Nέος νόμος 4199 (11.10.2013) για τις οδηγές μεταφορές του ΥΠΜΕ Η Παράταση για το ΠΕΙ D (Δ, Δ+Ε) είναι μέχρι 9 Μαρτίου 2014. αν η Άδεια Οδήγησης είναι μέχρι 10-09-2008 Τι είναι το ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας): Είναι η διαδικασία της επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, […]

D (χωρίς όριο) ή D1: Λεωφορεία Οχήματα
0 σχόλια

D (χωρίς όριο) ή D1: Λεωφορεία Οχήματα

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Κατηγορία D  (χωρίς όριο): Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία οχήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

CE: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
0 σχόλια

CE: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Κατηγορία CE: Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Ειδικές προϋποθέσεις […]

C (χωρίς όριο): Φορτηγά από 3501 kg & έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
0 σχόλια

C (χωρίς όριο): Φορτηγά από 3501 kg & έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Κατηγορία C (χωρίς όριο): Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος (ΠΕΙ). Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία […]

Β  (Αυτόματο)
0 σχόλια

Β (Αυτόματο)

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη. Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 […]

Β: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr (Μ.Β.)
0 σχόλια

Β: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr (Μ.Β.)

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη. Κατηγορία Β: Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ και 25 πρακτικά […]

ΑΜ: Μοτοποδήλατα - ελαφρά τετράκυκλα
0 σχόλια

ΑΜ: Μοτοποδήλατα - ελαφρά τετράκυκλα

Κατηγορία ΑΜ: Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη. Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα: Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Πριν το 18ο ετος της ηλικιας απαιτειται υπευθυνη δηλωση και των […]

A2: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35kW (46,94 hp)
0 σχόλια

A2: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35kW (46,94 hp)

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη. Κατηγορία Α2: Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας […]

Α: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού
0 σχόλια

Α: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 έτη. Κατηγορία Α: Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία: 1. […]

Α1 (με συμπλέκτη)
0 σχόλια

Α1 (με συμπλέκτη)

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη. Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | […]