Κατηγορία Α1

Κατηγορία Α1 (με συμπλέκτη)

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία:

  • 1. Των 18 ετών για την κατηγορία Α1