Κατηγορία Α1

Κατηγορία Α1 (Αυτόματο)

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία:

  • 1. Των 18 ετών για την κατηγορία Α1

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp) ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ