Κατηγορία Β

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Κατηγορία Β: Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Κατηγορία Β: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr (Μ.Β.)

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ και 25 πρακτικά αυτοκινήτου.
Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β, απαιτείται η παρακολούθηση δεκαοκτώ (18) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • 1. Πριν από τη συμμετοχή του σε θεωρητική και πρακτική εξέταση ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης ή Σχολή Οδηγών.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 1. Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

  • Θεωρητικά:21 ώρες K.O.K.
  • Πρακτικά: 25 ώρες
 • 2. Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα
  • Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
  • Πρακτικά: 18 ώρες