ΠΕΙ

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Αρχική Επιμόρφωση και Περιοδική Κατάρτιση Οδηγών Για τους οδηγούς Λεωφορείων και Φορτηγών
Nέος νόμος 4199 (11.10.2013) για τις οδηγές μεταφορές του ΥΠΜΕ

pei

Η Παράταση για το ΠΕΙ D (Δ, Δ+Ε) είναι μέχρι 9 Μαρτίου 2014. αν η Άδεια Οδήγησης είναι μέχρι 10-09-2008

Τι είναι το ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας):
Είναι η διαδικασία της επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν στην ενιαία Ε.Ε.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών. Οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ):
Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων

Πεδίο εφαρμογής του ΠΕΙ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

GR EU
Γ C Φορτηγά με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500 kg
Γ1 C1 Φορτηγά με μέγιστη μάζα από 3500 kg μέχρι 7500 kg
Γ+Ε C+E Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας C και ρυμουλκούμενο
Γ1+Ε C1+E Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχηματης κατηγορίας C1 και ρυμουλκούμενο
Δ D Λεωφορεία μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού
Δ1 D1 Λεωφορεία μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού, όχι όμως περισσότερες από 16 θέσεις εκτός της θέσης του οδηγού
Δ+Ε D+E Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχηματης κατηγορίας D και ρυμουλκούμενο
Δ1+Ε D1+E Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχηματης κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο

Γενικές Πληροφορίες για την Έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής ικανοτητας
Τι ισχύει για τους Νέους Οδηγούς
Ποιος είναι ο σκοπός των Π.Ε.Ι.
Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης – Κατάρτισης
Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων
Θέματα που αφορούν τις άδειες C1, C1+E, C, C+E ΜΟΝΟ
Θέματα που αφορούν τις άδειες D1, D1+E, D, D+E ΜΟΝΟ

Οι νέοι οδηγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), μπορούν να επιλέξουν είτε τη διαδικασία «Αρχικής Επιμόρφωσης», είτε τη διαδικασία «Ταχύρρυθμης Αρχικής Επιμόρφωσης». Οι διαδικασίες αυτές αποσκοπούν στο να επαληθεύσουν εάν οι υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την οδήγηση του οχήματος της κατηγορίας που τους ενδιαφέρει.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν τη διαδικασία της «Αρχικής Επιμόρφωσης» θα πρέπει να παρακαθίσουν σε θεωρητικές εξετάσεις και εφόσον επιτύχουν, να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία.

Η θεωρητική εξέταση διαρκεί 4 ώρες και αποτελείται από δύο δοκιμασίες:
α) από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, και β) από μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων
Η πρακτική δοκιμασία διοργανώνεται από το αντίστοιχο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και αποτελείται από δοκιμασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει τη σε βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλούς οδήγησης. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 90 λεπτά.