Ισχύει το δίπλωμα του μοτοποδηλάτου σας;

Όλες οι άδεις οδήγησης μοτοποδηλάτων που εκδόθηκαν στα τμήματα τροχαίας ανά την Ελλάδα θα πρέπει να ενσωματωθούν στην άδεια οδήγησης αυτοκινήτου μέχρι τις 18/01/2015. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας τα διπλώματα μοτοποδηλάτων πάυουν να ισχύουν.